Kurzy
Naša autoškola ponúka všetky dostupné kurzy na vedenie motorových vozidiel a potrebné náležitosti k získaniu vodičského oprávnenia.

 

Bližšie informácie

Školenia
V rámci činnosti organizujeme povinné školenie vodičov z povolania, vodičov referentských vozidiel a vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.

 

Bližšie informácie

Prvá Pomoc

Naša spoločnosť je oprávnená organizovať a vyučovať kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov.

 

 

Bližšie informácie

Školenie základnej kvalifikácie a pravidelný výcvik niektorých vodičov PDF Vytlačiť E-mail

Autoškola HAL – Ing. Ján Hanzel je oprávnená na základe rozhodnutia Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne č. AA/2009/007899/03644/002/vra vykonávať školenia základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.

 

 

V prípade nejasností sa môžete informovať prostredníctvom e-mailu, alebo na tel. čísle 0905 275 820 – Ing. Ján Hanzel

 

 

Prehľad školení

 

A: Základnú kvalifikáciu tvorí výučba teorie v rozsahu 280 hodín, ktorá je zameraná na:


    -    zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
    -    uplatňovanie predpisov v doprave
    -    zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
    -    kurz  prvej pomoci

 

Zároveň každý účastník kurzu musí v rámci  praktického výcviku osobne viesť vozidlo v sprievode inštruktora v rozsahu 20 hodín.

 

 

 

Kurz je ukončený záverečnou skúškou a po úspešnom zvládnutí a stupňom hodnotenia „VYHOVEL“, krajský úrad dopravy vydá „Osvedčenie o základnej kvalifikácii“.

 

 


 

B: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie musia obsahovať výučbu teorie zo všetkých oblastí základnej kvalifikácie v rozsahu 140 vyučovacích hodín

 

Zároveň každý účastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne viesť vozidlo v sprievode inštruktora v rozsahu 10 hodín. Kurz je ukončený záverečnou skúškou a po úspešnom zvládnutí a stupňom hodnotenia „VYHOVEL“, krajský úrad dopravy vydá „Osvedčenie zrýchlenej základnej kvalifikácii“.

 

 

C: Kurzu pravidelného výcviku sa zúčastňujú vodiči, ktorí získali vodičské oprávnenie do 10. septembra 2008 pre osobnú dopravu a do 10. septembra 2009 pre nákladnú dopravu a vodiči, ktorí  sú držiteľmi osvedčenia o základnej kvalifikácii.

 

Kurz musí obsahovať výučbu teorie zameranú na zopakovanie  prehlbovanie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie. Výučba teorie je v rozsahu 35 hodín v sedemhodinových denných sústredeniach, a to raz za 5 rokov. Krajský úrad dopravy vydá po skončení výcviku „Osvedčenie o ukončení pravidelného  výcviku“. Na základe jednotlivých osvedčení o kurzoch,   vydá krajský úrad dopravy na základe písomnej žiadosti „Kvalifikačnú kartu vodiča“.

 

 


 

 

 

Cenník jednotlivých školení

Učebný plán

 

 

Nový kurz: 13.06.2024

Začíname vždy o 15:30 hod

Online testy

Vyskúšajte svoje vedomosti

Kontakt

Autoškola HAL
Ing. Ján Hanzel
Nová 7, 971 01 Prievidza


 
 Email: halpd@times.sk
 Tel.:046/5422470
 Fax:046/5422832
 Mobil:
0905 723078
0905 275820